Tips då du ringer datorstöd


Idag kan företag kontaktas många olika sätt. Men när man planerar att ringa eller e-posta ett dataföretag, håll nedanstående rekommendationer i tankarna.

  1. Om du ringer om en produkt, se till att du har alla tillämpliga data nedskrivna. Till exempel, serienumret och modellnummer på produkten eller datorn.
  2. Om du ringer till stöd för en datorprodukt, se till att du är bredvid produkten i fall du behöver för att följa anvisningarna.
  3. Har en bit papper och penna beredd i fall ytterligare information måste skrivas ned.
  4. Om du har tillgång till Internet kan du söka efter ett svar på din fråga innan du ringer eller skickar e-post till datorstödet. Många svar är online.
  5. Se till att du har minst 30 minuter tillgänglig tid, inte bara för att vänta utan också för att det krävs tid för att felsöka problemet.
  6. Om din produkt är dåligt eller behöver bytas ut, ha all inköpsinformation tillgänglig.
  7. Om du planerar att köpa något eller om stödsamtalet är avgiftsbelagt, har mer än ett kreditkort tillgängligt.

Slutligen, när någon har svarat, se till att skriva ner deras namn i fall du behöver det för att återkomma till personen du har kontakt med.


High-temperature silk hair extensions material, fluffy and realistic, easy to hair wigs handle, elastic breathable mesh cap, adjustable elastic buckle, super comfortable hair extensions skin-friendly cotton, comfortable to wear, and another hair extensions uk five-piece care set.