Testa om ditt antivirus fungerar

Ibland vill man verifiera att antivirusprogrammet verkligen fungerar och det är på. Vissa virus kan ju stänga av antivirusprogrammet, så att det inte fungerar trots att det ser ut att vara på i användargränssnittet.

Genom en inbyggd mekanism de flesta antivirusprogram har, kan man enkelt testa det här. Det här är via en 68-byte .com fil som benäms "EICAR-Testfil".

Traditionella antivirusprogram upptäcker virus och annan skadlig kod via signatur definitioner. EICAR är en icke-viral sträng av kod som de flesta antivirusprogram har i sina signaturdefinitionsdatabaser .

Genom att använda den här EICAR-koden, kan man kontrollera om det installerade antivirusprogrammet körs. Till exempel, Om du försöker öppna EICAR.COM filen, kommer realtidsskyddet i ditt antivirusprogram att generera en varning. Du kan också manuellt skanna för EICAR.COM för att testa ditt antivirusprograms scanner.

EICAR testfilen kan enkelt skapas med hjälp av valfri textredigerare , t.ex. Notepad. För att skapa en EICAR testfil, kopiera och klistra in följande rad i ett tomt dokument du har öppet i exempelvis Notepad:

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

Spara filen som EICAR.COM. Du är nu redo för testning. Faktum är att om ditt aktiva antivirusskydd fungerar korrekt, borde bara sparandet av filen ha genererat en varning.


High-temperature silk hair extensions material, fluffy and realistic, easy to hair wigs handle, elastic breathable mesh cap, adjustable elastic buckle, super comfortable hair extensions skin-friendly cotton, comfortable to wear, and another hair extensions uk five-piece care set.